Sun Life Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Công ty cùng Sự kiện...

18/01/2017
Sun Life Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Công ty cùng Sự kiện Phát động  Kinh doanh 2017 tại các thành phố lớn của Việt Nam

Ngày 11/01/2017 – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ Khai trương Công ty kết hợp Sự kiện Phát động Kinh doanh 2017 tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 11/01/2017, tại Hà Nội ngày 12/01/2017, tại Nha Trang ngày 14/01/2017 và tại Đà Nẵng ngày 15/01/2017, với sự tham gia của đại diện Cơ quan Quản lý, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các Đối tác Kinh doanh, Phóng viên Báo, Đài, Khách hàng, Nhân viên Công ty và hàng trăm Tư vấn Tài chính được lựa chọn từ đội ngũ trên 5.000 Tư vấn Tài chính trên cả nước.

Xem thêm
1 2 3 4 5 6 7